Centrum ogłasza konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych