Projekty z udziałem Unii Europejskiej

Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego.

16 marca 2016

Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2015-2016/

Inwestycja w odnawialne źródła energii

13 kwietnia 2015

Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii…

Tworzenie i rozwijanie regionalnych produktów turystycznych

9 maja 2014

Tworzenie i rozwijanie regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej /2014/

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

17 kwietnia 2013

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2013/

Modernizacja obiektu ‘Dyrektorówki’ .

2 lutego 2011

Modernizacja obiektu ‘Dyrektorówki’ w celu podniesienia jakości i dostępu usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanego do wymogów prawa   /2010-2011/

Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

28 maja 2009

Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych /2010-2011/