Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego zespołu parkowego przy ul. Fałata.