Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego.