Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów.