Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziałach Pulmonologicznych – IV Pawilon
oraz pełnienia funkcji kierownika Oddziału Pulmonologicznego i Niewydolności Oddechowe

Ogłoszenie o konkursie