EUROPEJSKI TYDZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

18 – 24.11.2022r. przypada Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
„Antybiotyki stosuj rozważnie” – to hasło przyświecające kampanii informacyjnej o antybiotykach koordynowanej przez Narodowy Instytut Leków w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

DZIEŃ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Zawód wymagający wiedzy, precyzyjnej, szybkiej reakcji, wdrożenia działań ratujących życie i zdrowie ludzkie.

Dzisiaj szczególnie dziękujemy wszystkim ratownikom medycznym i życzymy im wiele zdrowia, sił i szczególnego zaangażowania w realizowanie misji jaką niewątpliwie jest ich zawód.

Dziękujemy !

Dyrekcja i Pracownicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

ŚWIATOWY DZIEŃ FARMACEUTY I DZIEŃ APTEKARZA

Światowy Dzień Farmaceuty jako samodzielnego zawodu medycznego, obchodzony jest od 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Farmaceutów Tureckich. Data obchodów upamiętnia powstanie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 25 września 1912 roku. Celem święta jest pokazanie pozytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie.

Dzień później  26 września to święto Kosmy i Damiana – patronów Aptekarzy  – Dzień Aptekarza czyli święto osób wykonujących zawód w aptece

Co robi farmaceuta w szpitalu?

Głównym zadaniem farmaceuty w szpitalu  jest zapewnienie  dostępności oraz bezpieczeństwa leków i wyrobów medycznych niezbędnych do leczenia pacjentów poprzez ich:

      zakup, sprawdzenie autentyczności, wydanie z apteki osobom uprawnionym, sporządzenie leków  w dawkach indywidualnych zleconych przez lekarza połączone z oceną ich jakości i trwałości, sporządzanie leków recepturowych.

     Farmaceuta udziela informacji o lekach, monitoruje warunki przechowywania zapewniając  jakość i bezpieczeństwo leków, nadzoruje leki w oddziałach. Wspólnie z lekarzami bierze udział w pracach zespołów: terapeutycznego, zakażeń, żywienia poza- i dojelitowego a także w  badaniach klinicznych.

Dziękujemy naszym farmaceutom za ich pracę, która stanowi niezastąpione ogniwo w procesie leczenia pacjentów.

Życzymy satysfakcji z pracy i  zapału do nieustannego rozwoju na stanowisku pracy w szpitalu.

Sukcesów i wielu radości w Dniu Waszego Święta.

Dyrekcja i Pracownicy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

17.09.2022 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO).

Celem tych obchodów jest poszerzenie globalnego zrozumienia czym jest bezpieczeństwo pacjentów, z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nas wszystkich jako społeczeństwa oraz propagowanie wszystkich działań na rzecz zmniejszenia działań niepożądanych .

Tegoroczny dzień obchodzony jest pod hasłem : BEZPIECZNA TERAPIA LEKOWA.

PAMIĘTAJMY- Sukcesem leczenia jest współpraca wszystkich zaangażowanych w proces terapii, w tym podawania leków, począwszy od lekarza, pacjenta, poprzez farmaceutę , czy rodzinę zaangażowaną w proces opieki nad chorym.

https://www.who.int/multi-media/details/medication-without-harm—world-patient-safety-day-2022