Poradnia Alergologiczna

Godziny pracy poradni:

Wtorek      8.00-14.00

Godziny rejestracji:

Poniedziałek / Środa  7:30 – 18:00

Wtorek / Czwartek 07:30 – 20:00

Piątek 7:30 – 14:35

Formy rejestracji do poradni:

 • osobista
 • telefoniczna
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • poprzez e-mail: poradnie@szpitalbystra.pl ( w temacie wpisać “skierowania”)

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek Poradni Specjalistycznych – Pawilon I, I piętro

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 960

Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące rejestracji:

 • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy podać nr e-skierowania lub przedłożyć skierowanie z kodem w Poradni Alergologicznej (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
 • Przed każdą wizytą w poradni należy zgłosić się 15 minut wcześniej do rejestracji.

Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:

Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:

 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych:
  • morfologia krwi (wynik ważny 1 miesiąc)
 • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)

Punkt pobrań:

 • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
  Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki  od 08:00 do 09:30.
 • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.