Wypoczynek i turystyka

W celu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz rozpowszechniania aktywnego wypoczynku, w szczególności pieszej turystyki górskiej, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej udostępnia nieodpłatnie zarówno osobom indywidualnym jak i zorganizowanym grupom infrastrukturę okołoturystyczną, wspomagającą obsługę ruchu turystycznego, zlokalizowaną na terenie Centrum:

  • salę wypoczynkową wyposażoną w terminal elektronicznej informacji turystycznej, ławy, stoły oraz system audiowizualny umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także sanitariaty dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych /lokalizacja: budynek przyległy do Pawilonu nr 9/,
  • zadaszone ławy i stoły z bali drewnianych usytuowane na świeżym powietrzu na terenie bezpośrednio przyległym do Pawilonu nr 9 w obrębie ogrodów,
  • ogrody z alejkami, kompozycjami roślinnymi i kamiennymi, oczkami wodnymi oraz wyposażeniem (m.in. ławki, kosze na śmieci, urządzenia placu zabaw, tablice informacyjne),
  • ścieżkę dydaktyczną „Ogrody świata w pigułce”,
  • altanę drewnianą pełniąca rolę inhalatorium propolisowego na bazie pasieki pszczelej (więcej informacji na temat inhalatorium propolisowego prezentujemy tutaj),
  • parkingi zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu Pawilonu nr 9 oraz ogrodów, z wydzielonymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi,
  • tablice informacji turystycznej z mapami szlaków i tras turystycznych oraz wykazem obiektów turystycznych dysponujących bazą noclegową w okolicach Bystrej, w szczególności na obszarze otaczających Bystrą Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego.

Zapraszamy gorąco wszystkich do korzystania z terenów rekreacyjnych oraz obiektów wspomagających obsługę ruchu turystycznego.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż cała udostępniona Państwu infrastruktura okołoturystyczna usytuowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej, na terenie zabytkowego parku wpisanego do ewidencji zabytków, w związku z czym podlega szczególnej ochronie prawnej. Korzystanie z infrastruktury odbywa się na zasadach określonych Regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum, dostępnym tutaj. Prosimy uprzejmie o przestrzeganie obowiązujących zasad.

 


 

Aby ułatwić Państwu poznanie otaczających nas pięknych terenów Beskidów oraz poruszanie się po okolicy, udostępniamy w tym miejscu szczegółową mapę turystyczną okolic Bystrej, opracowaną wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym – Oddziałem PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

Z kolei tutaj przedstawiamy kilka wybranych propozycji celów wycieczek po okolicy.

 


 

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzania Bystrej, nie tylko przy okazji pobytu w naszym ośrodku. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z oferty noclegowej naszego obiektu Apartamenty Bystra, zlokalizowanego tuż przy wjeździe na teren Centrum.  Życzymy udanego wypoczynku!